Χριστός Βασιλέας

omayad-mosque-christian-inscription

click here for English

Ιστορική σημείωση

Στη νότια εξωτερική πλευρά του τζαμιού των Ομμαγιάντ, στην καρδιά της Δαμασκού, στη Συρία, υπάρχει η εξής επιγραφή στα αρχαία ελληνικά: Η βασιλεία σου, Χριστέ, βασιλεία αιώνια, και η εξουσία σου διαρκεί σε όλες τις γενιές. (βλ. φωτογραφία)

Πρόκειται για τον 13ο στίχο του 145ου ψαλμού και προδίδει το χριστιανικό παρελθόν του κτηρίου, διότι υπήρξε, μέχρι τον 8ο αιώνα, χριστιανική βασιλική αφιερωμένη στον Αγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Το 1925, ο Πάπας Πίος 11ος αντιδρώντας στην τάση ωρισμένων κρατών να θέσουν στο περιθώριο τον χριστιανισμό και να τον εξαφανίσουν από τον δημόσιο βίο, θέσπισε την εορτή του Χριστού Βασιλέως κατά την τελευταία Κυριακή του λειτουργικού έτους.

Με αυτό τον τρόπο υπενθυμίζει στο Λαό του Θεού ότι ο Κύριος είναι ο Βασιλεύς Παντοκράτωρ και ότι τα πάντα οφείλουν την ύπαρξή τους σ ‘ Εκείνον και βρίσκονται υπό την εξουσία Του. Ολα σε αυτό τον κόσμο είναι περαστικά και κάποτε τελειώνουν. Ενας κύκλος συμπληρώνεται και ένας νέος αρχίζει.

Ο Θεός όμως  είναι η Ζωή, είναι το πάν, είναι το Αλφα και το Ωμέγα της ύπαρξης και χαρίζει την αθανασία σε όσους τον αγαπούν και κάνουν το θέλημά του.

Καθώς πλησιάζει και το ημερολογιακό έτος στο τέλος του αυτός ο καιρός είναι ιδιαίτερα πρόσφορος για μια προσωπική εξέταση και αναθεώρηση της ζωής μας στο φως της πίστης:

Πώς ζω; Πίσω από τι στόχους τρέχω; Οι σχέσεις μου με τους άλλους είναι καλές; Δίνω χρόνο στην προσευχή; Βοηθώ τον διπλανό μου;

Ας ακολουθούμε, λοιπόν, πιστά τον Χριστό εδώ κάτω στη γη ώστε να είμαστε μαζί Του και στην ουράνια βασιλεία Του.

Κύριε ελέησον

Δύο λέξεις που εκφράζουν την ευσπλαχνία του Θεού και την απόλυτη εμπιστοσύνη μας απέναντί του.

Δύο λέξεις που μας θυμίζουν την απόλυτη εξάρτησή μας από Εκείνον που είναι η Αγάπη.

Δύο λέξεις που μας βοηθούν να είμαστε ταπεινοί ώστε να δεχθούμε τη θεία χάρη.

Δύο λέξεις που παρουσιάζουν την ένδεια μας μπροστά στο Θεό ώστε να λάβουμε τα πλούτη Του, τα λάθη μας ώστε να λάβουμε τη συγγνώμη Του.

Δύο λέξεις που μας λένε πως πάντοτε είμαστε ένα «εμείς» όταν προσευχόμαστε διότι ποτέ δεν είμαστε μόνοι, απομονωμένοι, λησμονημένοι, αλλά Λαός Του, Εκκλησία Του, Βασιλεία Του.

κάνετε κλικ εδώ για Αγγλικά 


One thought on “Χριστός Βασιλέας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s