Α troubled century

για Ελληνικά κάνετε κλικ εδώ Climatic, and other, changes The 14th century is a troubled period with many changes, climatic, demographic, political and religious. Informed from various sources, it is considered very probable that a “small ice age” had begun around 1250 A. D., with the icebergs in the Atlantic Ocean to increase in volume, … More Α troubled century

Ενας ταραγμένος αιώνας

for English click here Κλιματικές, και άλλες, αλλαγές Ο 14ος αιώνας είναι περίοδος ταραχώδης με πολλές μεταβολές κλιματικές, δημογραφικές, πολιτικές και θρησκευτικές. Από διάφορες πηγές, θεωρείται πολύ πιθανό ότι μία «μικρή εποχή παγετώνων» είχε ξεκινήσει γύρω στο 1250, με τα παγόβουνα στον Ατλαντικό να αυξάνονται σε όγκο, τα θερμά καλοκαίρια στην Ευρώπη να παύουν να … More Ενας ταραγμένος αιώνας

Στις αρχές του 13ου αιώνα

click here for English Δύο μεγάλοι Αγιοι Στα τέλη του 12ου αιώνα έρχονται στον κόσμο δύο από τους πιο γνωστούς και αγαπητούς ανά την οικουμένη αγίους, ο Αγιος Δομήνικος, 1170-1221, (από την Παλαιά Καστίλη της Ισπανίας) και ο Αγιος Φραγκίσκος 1182-1226, (από την Ασσίζη της Ιταλίας). Βιώνοντας στην πληρότητά τους τις εντάσεις της εποχής τους … More Στις αρχές του 13ου αιώνα

Σταθεροί στην πίστη

click here for English Ενημερωτικό Δελτίο Λατινικής Ενορίας Πάφου, Αύγουστος 2017 Το “σπίτι της Μαρίας” Από τότε που ο Χριστιανισμός αναγνωρίσθηκε ισότιμη θρη-σκεία με τις προϋπάρχουσες στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το 313 μ.Χ. υπήρχε στην Εφεσο ναός αφιερωμένος στην Παναγία. Μόνο τον 12ο αιώνα όμως έγινε πιο γνωστή η παράδοση πίσω από την οικοδόμηση αυτού του … More Σταθεροί στην πίστη

Stand fast by the Faith

για Ελληνικά κάνετε κλικ εδώ Ιnformative Bulletin of the Paphos Latin Parish, August 2017 The “house of Mary” Since Christianity was acknowledged to be of equal status to the pre-existing religions in the Roman Empire in 313 A.D . there has been in Ephesus a church dedicated to the Virgin Mary. Only in the 12 … More Stand fast by the Faith

“Easy” Christianity?

για Ελληνικά κανετε κλικ εδώ Α leap of faith The tragedy of easy Christianity is that existence has ceased to be an adventure and a constant risk in the presence of God but has become a form of morality and a doctrinal system.  This is just paganism, “cheap” Christianity, with neither cost nor pain.  It … More “Easy” Christianity?

THE HOPE WITHIN US

Informative Bulletin of the Paphos Latin Parish / 1 July 2017 για Ελληνικά κάνετε κλικ εδώ Our joy cannot remain hidden Our world today is, more than ever before, in need of order and harmony, vis-à-vis the chaos which seems to prevail in many parts of our planet, even inside our most progressive societies. However, … More THE HOPE WITHIN US

“Εύκολος” Χριστιανισμός;

for English click here Ενημερωτικό Δελτίο Λατινικής Ενορίας Πάφου / 2 Αλμα πίστεως Η τραγωδία του Χριστιανισμού είναι ότι έπαψε να είναι μια περιπέτεια και ένα συνεχές ρίσκο στην παρουσία του Θεού, αλλά έγινε μια μορφή ηθικής και ένα σύστημα διδασκαλίας. Αυτό είναι ειδωλολατρεία, «φθηνός» Χριστιανισμός, χωρίς κανένα κόστος και πόνο. Είναι σαν τα πολεμικά … More “Εύκολος” Χριστιανισμός;

Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ

Ενημερωτικό Δελτίο Λατινικής Ενορίας Πάφου  / 1 Ιούλιος 2017 click here for English Χαρά που δεν κρύβεται Ο κόσμος μας, σήμερα όσο ποτέ, έχει ανάγκη τάξης και αρμονίας έναντι του χάους που φαίνεται να έχει διαχυθεί σε πολλά σημεία του πλανήτη μας και, ακόμη, και εντός των κοινωνιών μας. Τάξη και αρμονία, όμως, υπάρχουν και … More Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ