ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΙ!

click here for English ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΠΑΦΟΥ Οκτώβριος 2017 Υπηρέτες και αγγελιαφόροι του Θεού Η ύπαρξη των πνευματικών, ασωμάτων όντων, τα οποία η Αγία Γραφή ονομάζει «αγγέλους» είναι μία αλήθεια της πίστεως. Μα, ποιοι είναι; Ο Αγιος Αυγουστίνος λέγει: «Αγγελος» είναι το όνομα της λειτουργικότητάς τους, όχι της φύσης τους. Εάν ψάχνεις το … More ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΙ!

NEVER ALONE!

κάνετε κλικ εδώ για Ελληνικά Informative bulletin of the Paphos Latin Parish October 2017 Servants and messengers of God The existence of the spiritual, non-corporeal beings that Sacred Scripture usually calls “angels” is a truth of faith. The witness of Scripture is as clear as the unanimity of Tradition. Who are they?  St. Augustine says: … More NEVER ALONE!

15th century, continued

για Ελληνικά κάνετε κλικ εδώ New Horizons The installation of the Spaniards at the Canary Islands signals the Spanish Empire, which quickly extended to Latin America and as far as the Philippines in South East Asia. The priests who accompanied the navigators in their travels found a fertile ground for the transmission of the Gospel, … More 15th century, continued

15ος αιώνας, συνέχεια

click here for English Νέοι ορίζοντες Η εγκατάσταση των Ισπανών στις Καναρίους Νήσους, το 1403, σηματοδοτεί την Ισπανική Αυτοκρατορία, η οποία γρήγορα επεκτείνεται στη Λατινική Αμερική και μέχρι τις Φιλιππίνες, στην Ν.Α. Ασία. Οι ιερείς που συντροφεύουν  στα ταξίδια τους τους ποντοπόρους, βρίσκουν εύφορο έδαφος για την μετάδοση του Ευαγγελίου και έτσι η Καθολική Πίστη … More 15ος αιώνας, συνέχεια

Τhe 15th century

Για Ελληνικά κάνετε κλικ εδώ A new world is being born The 15th century may be considered as a “bridge” between the Middle ages  on the one hand, and  Renaissance and the early modern era on the other. It is a period of many important discoveries and inventions too. It is also the time when … More Τhe 15th century

O 15ος αιώνας

click here for English Eνας νέος κόσμος γεννιέται Ο 15ος αιώνας μπορεί να θεωρηθεί σαν «γέφυρα» μεταξύ του Μεσαίωνα, από τη μια πλευρά, και   της Αναγέννησης και  πρώιμης σύγχρονης εποχής από την άλλη. Είναι μία περίοδος πολύ σημαντικών ανακαλύψεων αλλά και εφευρέσεων. Επίσης, είναι η εποχή που η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθομανών Τούρκων … More O 15ος αιώνας

Worship and theatre

για Ελληνικά κάνετε κλικ εδώ The unity of the Christian world Summarizing the spirit and tendencies of the Middle Ages, which we have been examining during the past few months, we can ascertain that they are totally linked to the conditions of the social life of the times and they evolve simultaneously. Society’s frame of … More Worship and theatre

Λατρεία και θέατρο

click here for English click here for English Η ενότητα του Χριστιανικού κόσμου Ανακεφαλαιώνοντας το πνεύμα και τις τάσεις του Μεσαίωνα, που εξετάζουμε τους τελευταίους μήνες, διαπιστώνουμε πως συνδέονται απόλυτα με τις συνθήκες της κοινωνικής ζωής της εποχής και εξελίσσονται συγχρόνως. Η κοινωνία πλαισιώνεται από την Εκκλησία: η πίστη και η διδασκαλία της εμπνέουν τους … More Λατρεία και θέατρο

Ο ίδιος πόνος

for English click here Βαθειά στην καρδιά του Θεού Υπάρχει ένας ύμνος που ψάλλεται κατά την προσκομιδή που λέει τα εξής σε μια στροφή: Και όταν οι ανθρώπινες καρδιές είναι συντριμμένες κάτω από τη θλίψη σαν από σιδερένια ράβδο, τότε βρίσκουν τον ίδιο πόνο βαθειά στην καρδιά του Θεού. Πρόκειται για μια θαυμαστή διαπίστωση, η οποία … More Ο ίδιος πόνος

Ολοι μαζί!

for English click here Η συμφωνία της πίστης Δεν μπορεί κανείς να μιλά για μελωδία χωρίς διαφορετικές νότες, για ζωγραφιά χωρίς  χρώματα, για σχέδιο χωρίς γραμμές, για ομορφιά χωρίς ποικίλα σχήματα, για λέξεις χωρίς ήχο, για βιβλία χωρίς σελίδες, για χρόνο χωρίς ρυθμό, για κύματα χωρίς κίνηση, για ήλιο δίχως φως, για αρμονία δίχως σύστημα, … More Ολοι μαζί!